Minber Nedir? Minber Ne Demek? Minber Tarihi?

Minber nedir, minber ne demek, minber kelimesi anlamı ve minber tarihi hakkında yazdığımız yazımızı okuyabilirsiniz.

Minber Ne Demek?

Minber, camilerde genelde köşelerde ve orta kısımda yer alan ve üzerinde hutbe okunan yerdir. Arapça minber منبر‎ şeklinde yazılmaktadır. Minber, cami içerisinde konum olarak mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde konumlandırılmaktadır.

ahşap-minber-modelleri-a
ahşap-minber-modelleri-a

Minber ne demek diye kısaca bakacak olursak genel anlamıyla; cami içerisinde ve mihrabın sağ tarafında yer alan, imamın cemaate yüksek bir yerden seslenmesini sağlamak için basamaklı olan ve genellikle ahşap, mermer ve alçı gibi maddelerden imal edilen camilerin olmazsa olmazıdır. Cami içerisinde minber bütünleyici ve güzellik katan bir unsurdur.

Minber Nedir?

Minber, camilerde imamın namazda hutbe okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.
Minber kelimesi anlamı sözlükte şu şekilde açıklanmıştır; “yüksek yer” anlamına gelen minber ıstılahta camilerde imamların Cuma ve bayram hutbelerini okudukları basamakla çıkılan yüksek yerlere Minber denir. Peygamberimiz (a.s.) önceleri hurma kütüğü üzerine çıkarak hutbe okumuş daha sonra minber yapılmıştır. Her caminin bir minberi vardır.

ahşap-cami-minber-modeli
ahşap-cami-minber-modeli

Camilerimizde ağaçtan taştan ve mermerden yapılmış çeşitli şekillerde süslenmiş ve tezyin edilm işmuhteşem birer sanat eseri niteliğinde minberler bulunmaktadır.Hadislerde bu kelime cennette kurulacak tahtlar anlamında da kullanılmıştır.Allah için birbirlerini sevenlerin adil olanların ve cömertlerin nurdan minberler üzerinde oturacakları bildirilmiştir.

Bakınız:Mihrap Nedir yazımızı okuyabilirsiniz.

Minber Tarihi

Hz. Peygamber’in Medine’de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi’de, önceleri bir minber bulunmuyordu.
Cemaatin çoğalması nedeniyle Hz. Peygamber (s.a.s)’in ders ve hutbelerinin daha rahat
duyulabilmesi için, Hicretten yedi yıl kadar sonra ilk minber yapıldı. Hz. Peygamber o zamana kadar
bir hurma kütüğüne yaslanarak ve kerpiçten yapılmış bir set üzerine çıkararak hitap ediyordu.
İlk minber Hz. Peygamber’in ashabıyla istişaresinden sonra isteği üzerine bir kadının marangoz olan
kölesi tarafından yapılmıştır.

Ustanın adıyla ilgili farklı rivayetlerden, minber yapımıyla bir kaç kişinin ilgilendiği anlaşılmaktadır.
Ahşap olan ilk minber,Medine’den Şam tarafına doğru dokuz millik bir mesafede bulunan ormandan kesilen ılgınağacından yapıldı.Minber iki basamak ve üst tarafında bir oturma yerinden ibaretti.Mescidde yerine konulup,
Allah Rasulünün üzerine ilk çıkışında, daha önce yaslanarak hitap ettiği hurma kütüğünden bazı inilti
sesleri duyuldu.

Hz. Peygamber, hurma kütüğünü eliyle okşayınca inleme sesi kesildi.
Bu olay, Ashabın huzurunda cereyan ettiği için pek çok kimse tarafından rivayet edilmiştir.
Hatta bu konu ile ilgili hadislerin tevatür derecesine ulaştığı öne sürülmüştür.

Hz. Peygamber vefat edince ilk halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) edebinden dolayı minberin ikinci
basamağında, Hz. Ömer (r.a.) de ilk basamağında hutbe okumuşlardır. Hz Osman (r.a) ise üçüncü
basamağa kadar çıktı. Çünkü o da bir basamak inseydi yerde hitap etmesi gerekecekti.
Bu ise sünnete aykırı olurdu. Minber’in kapısına ilk perde astıranın da o olduğu rivayet edilir.
Hz. Peygamber’in minberi hicri kırk dokuz tarihine kadar daha önceki hali üzere kalmıştır.


Muaviye b. Ebi Süfyan Sultan olunca siyasi nüfuz ve gücünü arttırmak için minberi Şam’a nakletmek
istedi. Bunun için Medine valisi Mervan b. el-Hakem’e mektup gönderdi.
Ancak minber sökülmeye teşebbüs edildiği sırada güneş tutuldu.

Medine ufuklarının kararmasını manevi bir işaret olarak kabul eden Mervan, düşüncesinden vazgeçti.
Minberin alt kısmına altı basamak daha ilave ettirerek, basamak sayısını dokuza çıkardı.
Mervan, cemaat çoğaldığı için bu yola başvurmuştu.
Minber bu şekliyle 654/1256 yılındaki yangına kadar devam etti.

Web sitemizde minber ve mihrap modellerine bakarak örnekler görebilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz.

Kaynak: osmanlialem.com

Yorum yapın